Fizik Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Berna Akgenç

Hesaplamalı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Yenilenebilir Enerji Uygulamaları için Malzeme Dizaynı

Hesaplamalı Fizik Yöntemleri ile Fiziksel ve Kimyasal Olayların Matematiksel Modellenmesi 

İlk prensipler ve Moleküler Dinamik Simulasyonları

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.